Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Απλές Μηχανές». Οπλισμένοι με τα κατάλληλα εφόδια οι μικροί μηχανικοί είναι έτοιμοι να σκεφθούν ως μηχανικοί και να κατασκευάσουν σύνθετες μηχανές στη κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων στην υπηρεσία του ανθρώπου. Η σωστή δομή μιας κατασκευής, η μετάδοση κίνησης και το μηχανικό πλεονέκτημα είναι πλέον έννοιες οικείες.

Το επόμενο βήμα είναι να εφαρμόσουμε τις γνώσεις μας, να γνωρίσουμε τις πηγές ενέργειας και να εμβαθύνουμε στην ηλεκτρική κίνηση.

θα κατανοήσουν τι σημαίνει ηλεκτρικό κύκλωμα, τι είναι η πολικότητα ρεύματος και τι είναι ο διακόπτης δίνοντας κίνηση σε συγκεκριμένες κατασκευές. Θα μάθουν να αντικαθιστούν το διακόπτη του κυκλώματος και το χειριστή (άνθρωπο)  με  αισθητήρα και υπολογιστή (πρόγραμμα). Έτσι θα εισέλθουν στο κόσμο των αυτοματισμών και  του προγραμματισμού. Με τη χρήση tablet δίνουμε εντολές στην κατασκευή μας να εκτελέσει συγκεκριμένες δράσεις και με τη χρήση αισθητήρων μπορούμε να χτίσουμε τους πρώτους μας αυτοματισμούς, ώστε η κατασκευή μας να αντιδρά σε ερεθίσματα από το περιβάλλον.

Ο σκοπός του προγράμματος Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές είναι η περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών με τα στοιχεία δόμησης και τις τεχνοτροπίες κατασκευής ενός μοντέλου και η ενασχόληση με το σχεδιασμό περίπλοκων μηχανισμών.

  • Ηλικία: Β’, Γ’ Δημοτικού (συνέχεια του Απλές Μηχανές)
  • Αριθμός μαθημάτων: 30 δραστηριότητες
  • Διάρκεια μαθήματος: 90′
  • Αριθμός μαθητών: 12 μαθητές

Εγγραφείτε Εδώ