Η Ομάδα μας

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Βαγέλης Μαθιούδης

Ο Βαγγέλης Μαθιούδης είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και ερευνητικό αντικείμενο «Συλλογικές Μέθοδοι Βαθιάς Ενισχυόμενης Μάθησης στην Διαχείριση της Οδικής Κυκλοφορίας». Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση μαθημάτων θετικών σπουδών και από το 2019 είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής STEM. Το καλοκαίρι του 2019 ίδρυσε την STEMnRobotix Academy και αποτελεί τον επιστημονικό υπεύθυνο.

Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός STEM

Πασχαλίνα Άτσαλου

Η Πασχαλίνα Άτσαλου είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στην Εφαρμοσμένη και Υπολογιστική Γλωσσολογία. Έχει ολοκληρώσει διετή κύκλο σπουδών Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας στο Δημόσιο ΙΕΚ Χίου και έχει παρακολουθήσει σειρά Πιστοποιημένων Σεμιναρίων και Συνεδριών με στόχο την αποδοτικότερη και μεταδοτικότερη παιδαγωγική εκπαίδευση. Επίσης έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση θεωρητικών μαθημάτων καθώς επίσης είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και μαθητών με ΔΕΠΥ.

Scroll to Top